Meinweg Ecotop 2021

Graag nodigen wij u via deze weg uit om deel te nemen aan de 13e Meinweg EcoTop, een grensoverschrijdend symposium over natuur en landschap, dat wordt gehouden op zaterdag 9 oktober 2021. Het thema van de Meinweg Ecotop 2021 is: Heidebeheer, de invloed van brand en begrazing op het voorkomen van diersoorten op heideterreinen. Het voorlopige dagprogramma vindt u hieronder.

De EcoTop vindt dit jaar plaats in de Begegnungsstätte Niederkrüchten
Oberkrüchtener Weg 42,  41372 Niederkrüchten (Duitsland)
Tijd: 08.30 – 17.30 uur.
Doorgang vindt plaats onder voorbehoud van de dan geldende Covid-19 maatregelen.

Deelname aan de Meinweg Ecotop 2021 kost € 5,00 per persoon. Betalen kan op de dag zelf. Vanwege afnemende opbrengsten uit sponsoring voor deze dag, vragen wij u uw lunchpakket zelf mee te nemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
 
Het voorlopige dagprogramma vindt u in de bijlage. 

Inschrijven kan online via www.meinweg-ecotop.nl. Uw aanmelding ontvangen wij graag vóór 15 september 2021. Ontvangstbevestigingen worden vanaf 1 september verstuurd.

Hebt u aanvullende vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met de heer Ton Lenders (tlenders@live.nl) of de heer Peter Kolshorn (peter.kolshorn@bsks.de).


Wij hopen u op 9 oktober aanstaande te mogen begroeten,

Dagprogramma Meinweg Ecotop 2021
Ochtendprogramma onder voorbehoud


08.30 - 09.00 uur Ontvangst met koffie

09.00 - 09.05 uur  Welkomstwoord door Karl-Heinz Wassong, Burgemeester van Niederkrüchten

09.05 - 09.10 uur Introductie door de dagvoorzitters Ton Lenders - Voorzitter Werkgroep Natuur,Onderzoek en Beheer (NOB) NP De Meinweg & Peter Kolshorn - Ecoloog Biologisch Station Krickenbecker Seen (BSKS).

09.10 – 09.40 uur  Heidebeheer na de heidebrand van 2020. Michel Nieuwelink – Staatsbosbeheer Regio Zuid

09.40 – 10.10 uur  Gecontroleerde branden als heidebeheer in het Brachterwald (Ervaringen Brachterwald)/ Peter Kolshorn - Biologische Station Krickenbecker Seen 

10.10 – 10.40 uur De effecten van de heidebrand in 2020 op het voorkomen van broedvogels op de Meinweg. Jan Boeren - Stichting Koekeloere

10.40 – 11.10 uur Pauze met koffie en vlaai

11.10 – 11.40 uur De effecten van beweiding op vegetatie en broedvohels in Depot Arsbeck (D). Dr. Brigitta Siska - Naturschutzstation Wildenrath

11.40 – 12.10 uur Nachtvlinders als graadmeter voor heideherstel? Ernest van Asseldonk
 – Stichting koekeloere

12.10 – 12.40 uur  Heidebiotoopverbonden in het Duits-Nederlandse Reichswald. Dr. Ansgar Reichmann - Biologische Station Krickenbecker Seen (inclusief film 10 min)

12.10 – 12.40 uur  Discussie: Heidebeheer, wanneer doen we het goed…?

12.40 – 12.50 uur  Afsluiting door dagvoorzitters, introductie middagprogramma

Middagprogramma

13.00 -14.00 uur Lunch Begegnungsstätte Niederkrüchten. Lunchpakket graag zelf 
meenemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

14.00 - 16.30 uur Themawandelingen, bij inschrijving kunt u een keuze maken.

a) Depot Arsbeck, beweiding en de invloed op vogels en vegetatie 
b) Voormalig vliegveld Elmpt, herinrichting van een bijzonder gebied.
c) Elmpter Schwalmbruch, invloed van beweiding door runderen, schapen en geiten.
d) NP de Meinweg, Effecten van de brand in 2020 op heideterreinen, heidebeheer na de brand.


16.30-17.30 uur Afsluiting en borrel in Begegnungsstätte Niederkrüchten


 

Meinweg Ecotop

Natuur in de grensstreek